PROIECT
Cursurile oferite de MEDIASOFT cresc valoarea oamenilor pe care îi aveţi prin creşterea performanţei şi competivităţii la nivel organizaţional şi individual.

Competenţa noastră profesională se reflectă şi în numărul mare (peste 12.000) de absolvenţi ai acestor cursuri, absolvenţi care constituie o bază de date conţinând oferta de forţă de muncă. Această bază de date conţine capital uman de diverse pregătiri profesionale şi este la dispoziţia clienţilor noştri în vederea selecţiei de personal.

Vă putem susţine în eforturile dumneavoastră de perfecţionare şi dezvoltare oferindu-vă următoarele cursuri.
CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII ŞI A PERFORMANŢELOR ŞOMERILOR
TINERI, ÎN INTEGRAREA PE PIAŢA EUROPEANĂ A MUNCII
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Un program al AJOFM Arad în parteneriat cu MEDIASOFT Arad

,,Creşterea adaptabilităţii şi a performanţelor şomerilor tineri, în integrarea pe piaţa europeană a muncii"

Obiectivul proiectului: Obiectivul general este creşterea mobilităţii şi favorizarea liberei circulaţii a forţei de muncă tinere în spaţiul Uniunii Europene, pentru adaptarea la evoluţia pieţei muncii.

Obiectivele specifice:

        1. Creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă, corespunzător aspiraţiilor profesionale pentru 250 şomeri tineri din judeţul Arad, prin activităţi de informare şi consiliere profesională pe o perioadă de 12 luni;
        
        2. Dobândirea de cunoştinţe de operare pe calculator şi cunoştinţe minime de limba engleză necesare accesării site-urilor de locuri de muncă vacante, din spaţiul Uniunii Europene de către 180 şomeri tineri, din judeţul Arad, pe o perioadă de 12 luni, ca urmare a cursurilor de pregătire profesională.
FINANŢATORI
ACASA | DESPRE NOI | CURSURI | MEDIEREA MUNCII | PROIECTE | PARTENERI | CONTACT
SC MEDIASOFT SRL | Tel/fax: 0257 255 886 | Email: office@mediasoftarad.ro
Copyright 2023 Mediasoft Arad, Toate drepturile rezervate. webdesign by www.creatives.ro
Ne găsiţi pe Facebook